DOI

  • iHIVARNA Consortium

Following publication of the original article [1], we have been notified that end note would need to be adjusted.

Originele taal-2Engels
TijdschriftTrials
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
Pagina's (van-tot)721
ISSN1745-6215
DOI's
StatusGepubliceerd - 13-dec-2019

ID: 3229695