• Tack, Bieke (Doctoraatstudent)
  • Jacobs, Jan (Promotor)
  • Jacobs, Jan (Promotor)
  • Toelen, Jaan (Promotor)
  • Lunguya, Octavie (Promotor)

Layman's beschrijving

In onze streken veroorzaakt Salmonella diarree met spontaan herstel, maar in sub-Saharisch Afrika is het de meest voorkomende oorzaak van invasieve en dodelijke bacteriële infecties bij kinderen. De ziekte lijkt op ernstige malaria en diagnose is moeilijk. Een goede behandeling met antibiotica is in deze context niet vanzelfsprekend en antibioticaresistentie neemt toe. Om de ziekte en sterfte door Salmonella een halt toe te roepen, zal ik de volgende epidemiologische, diagnostische en therapeutische hiaten bestuderen: Tijdens het regenseizoen en bij toename van malaria infecties stijgt het aantal invasieve Salmonella infecties. Ik zal een model maken dat de frequentie van Salmonella infecties voorspelt a.d.h.v. omgevings- en epidemiologische variabelen. Sommige klinische parameters komen vaker voor bij invasieve Salmonella infecties dan bij ernstige malaria. A.d.h.v. dergelijke parameters zal ik een klinisch diagnostisch algoritme ontwikkelen. Ik zal ook testen of cortisol concentraties in speeksel hoger zijn bij invasieve Salmonella infecties. Zo ja, kan dit gebruikt worden als een eenvoudige diagnostische merker. De kennis over de optimale antibioticatherapie bij invasieve Salmonella infecties is klein. Ik zal onderzoeken of een vroege omschakeling van geïnjecteerde naar orale antibiotica niet slechter is dan een volledige antibioticatherapie via injecties (huidige aanbeveling). Ik zal ook nakijken of de aanbevolen dosis niet te laag is voor ernstig ondervoede kinderen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum17/04/20 → …

    Expertisedomeinen

  • B780-tropische-geneeskunde

ID: 3332545