Beschrijving

Niet-overdraagbare ziekten (NCDs) omvat een groep van chronische
ziekten die zich in de loop van het leven geleidelijk ontwikkelen. De
wereldwijd toenemende NCD-ziektelast, veroorzaakt door ongezonde
voeding, treft vooral sociaal-economisch zwakkere
bevolkingsgroepen. Verbetering van voedingsgewoonten om de
ziektelast van NCDs aan te pakken staat hoog op de agenda, maar
het ontbreekt aan solide methoden om de voeding gerelateerde
NCD-risico's gedurende de levensloop goed te kwantificeren.
Eerdere modellen richtten zich op specifieke NCDs bij volwassenen
zonder rekening te houden met accumulatie van risico's gedurende
de levensloop of met de invloed van vroege obesitas en diabetes, en
hun wisselwerking met cardiovasculaire belasting of kanker. Dit
onderschat de gezondheidsbelasting, en mist potentiële specifieke
effecten van bepaalde ziektes of populaties. Dit onderzoeksvoorstel
bouwt voort op eerder werk om, voor zover bekend voor het eerst,
een levensloop obesitas-diabetes-CVD-kanker micro-simulatiemodel
te ontwikkelen dat voeding aan NCDs koppelt. Het model zal worden
ontwikkeld en gevalideerd voor België, op basis van nationaal
representatieve gegevens en gevestigde bronnen, om
voedingsgerelateerde NCDs te kwantificeren in België. Er wordt
rekening gehouden met heterogeniteit van de bevolking in
verschillende individuele, socio-economische en geografische lagen.
Het gevalideerde levensloopmodel vormt de basis voor de
toekomstige uitbreiding in lage en middeninkomenslanden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/23

Financiering

  • Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek: 518.350,00 €

    Expertisedomeinen

  • B680-epidemiologie

ID: 3281198