Beschrijving

In dit project willen we nieuwe niet-virale dragers voor mRNA ontwikkelen die uiteindelijk bestemd zijn voor immunotherapeutische doeleinden. De grote uitdaging bestaat erin een drager te ontwikkelen die mRNA kan beschermen tegen degradatie en uiteindelijk afleveren in het cytoplasma voor translatie. Hiervoor zullen we vertrekken van bestaande niet-virale dragers die we nu reeds gebruiken om siRNA te transfecteren in cellen. We zullen de nieuwe dragers biofysisch karakteriseren en de endocytotische pathway ontrafelen die het partikel in dendritische cellen volgt om tot efficiënte proteïne expressie te komen. Vervolgens zal het vermogen van het afgeleverde mRNA om specifieke T cel responsen te induceren nagegaan worden. In vitro zullen we dendritische cellen van zowel gezonde als HIV-geïnfecteerde personen opladen met niet-virale dragers, die HIVgag mRNA bevatten en hen in cocultuur brengen met autologe T cellen. Voor in vivo inductie van T celresponsen, zullen we eerst Ova-specifieke TCR transgene muizen injecteren met ovalbumine-coderend mRNA bevattende niet-virale dragers, als gouden standaard; later injecteren we wild-type muizen met dragers die HIVgag mRNA bevatten. Dit is een voorbereiding om later niet-virale drager met gag mRNA te testen voorinductie van potentieel protectieve immuniteit in primaatmodellen van HIV (buiten de scoop van het huidige project).
AcroniemHIV mRNA
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/15

Financiering

  • Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek: 80.500,00 €

ID: 1083728