Beschrijving

Het doel van het onderzoeksproject is om dringend te bepalen of een behandelingsstrategie met vol bloed en plasma van herstelde ebolapatiënten, doeltreffend, veilig en haalbaar is om de letaliteit onder patiënten met ebola te verminderen in de huidige epidemie in West-Afrika.
Het onderzoek vindt plaats in drie opeenvolgende fasen; i) in de eerste fase opzetten van gestandaardiseerde ondersteunende medische zorg, inclusief intraveneuze rehydratie en shock management voor alle patiënten; ii) evaluatie van vol bloed; iii) evaluatie van plasma.
Sterfte op dag 14 wordt gebruikt om de doeltreffendheid te bepalen. Overleving van patiënten behandeld met ‘vol bloed + ondersteunende zorg’ of ‘plasma + ondersteunende zorg’ zal vergeleken worden met overleving indien ‘enkel ondersteunende zorg’ wordt toegediend, door middel van een niet-gerandomiseerde open-label studie-opzet. Een vermindering van de letaliteit met 20% zal als bewijs van klinische doeltreffendheid gelden.
Het Ebola Tx consortium ontving € 2.9 miljoen financiering van de Europese Unie om de veiligheid en effectiviteit van de behandeling met bloed en plasma - gemaakt van het bloed van herstelde ebolapatiënten - te onderzoeken. De bijkomende Vlaamse subsidie ondersteunt partner Instituut voor Tropische Geneeskunde met extra middelen voor de uitvoering van haar taken binnen dit project.

AcroniemEBOLA TX
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/12/1431/12/15

Financiering

  • Flemish Government - Department of Economy, Science & Innovation: 150.000,00 €

ID: 1107515