klinisch Referentielaboratorium

!!Postal address
Nationalestraat 155
2000
Antwerp
België
Contact
Telefoon: +32(0)32476331

Onderzoeksexpertise

Patrick Nys is werkzaam als kwaliteitsverantwoordelijke in het HIV/SOA Referentielaboratorium. Hij begon zijn onderzoek op de afdeling Infectieziektenonderzoek onder leiding van Prof. Peter Piot.

Ervaringen: kweek en identificatie van bacteriën, bacteriële en virale serologie, gaschromatografie, lyofilisatie van bacteriële kiemen.

Later ging hij over naar de eenheid virologie, en bekwaamde hij zich in de kweek van HIV in een BSL3. Verschillende publicaties zijn uit deze periode. Hij was ook betrokken bij de bouw van de nieuwe BSL3-faciliteiten in het Instituut voor Tropische Geneeskunde in 2004.

Door reorganisatie kwam hij in 2005 terecht in het AIDS Referentielaboratorium, waar hij werkte als kwaliteitsverantwoordelijke. In een later stadium (2008) werd de eenheid uitgebreid tot het Referentielaboratorium voor HIV/SOA, waar hij tot op heden nog altijd kwaliteitsverantwoordelijke is.

Tevens is hij secretris van de Ondernemingsraad en de Departementsraad Klinische Wetenschappen, lid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, lid van de Bedrijfsinterventieploeg, veiligheidspromotor van het Referentielaboratorium voor HIV/SOA en vakbondafgevaardigde ABVV/BBTK binnen het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Onderzoeksoutput

  1. Isolation of human immunodeficiency virus type 2 from a homosexual man in Belgium

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

Bekijk alle (9) »

ID: 4678