klinisch Referentielaboratorium

!!Postal address
Nationalestraat 155
2000
Antwerp
België
Contact
Telefoon: +32(0)32476444

    Expertisedomeinen

  • B726-klinische-biologie
  • B725-diagnostiek
  • B780-tropische-geneeskunde
  • B500-serologie
  • B510-infecties

Onderzoeksexpertise

arts, klinisch bioloog, laboratoriumdirecteur

Onderzoeksexpertise

intestinale parasitologie, arbovirussen, malaria, schistosoma, laboratoriumgeneeskunde, diagnostiek van infectieziekten, tropische geneeskunde

Onderzoeksexpertise

Marjan Van Esbroeck is hoofd van het klinisch laboratorium van het ITG met focus op reis- en importgeneeskunde, verantwoordelijk voor het Nationale Referentiecentrum (NRC) voor arbovirussen, Rickettsia en Coxiella en het nationale referentielaboratorium voor Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Leishmania, Leptospira en Plasmodium en lid van het Nationaal Expertencomité voor Bacteriologie, Parasitology en Serologie.

ID: 5069