Gezondheidseconomie

!!Postal address
Nationalestraat 155
2000
Antwerp
België
!!Contact
Telefoon: +32(0)32476645

Onderzoeksoutput

  1. Comment l'instabilité macroéconomique diminue la survie des enfants.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  2. How Growth and Related Instabilities Lower Child Survival

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstuk

Bekijk alle (11) »

ID: 7807